”Mot bakgrund av att LO satsar 30 miljoner kronor på det fackliga valarbetet och ska verka aktivt för en socialdemokratisk valseger, finns det anledning att påminna arbetsgivare vilka rättigheter anställda och fackliga företrädare har att agera politiskt på arbetsplatser”, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv.
 
”Vi anser att betald arbetstid ska ägnas åt arbete. Politisk verksamhet på arbetstid går ut över arbetet och bör därför inte tillåtas”, skriver hon i en kommentar.
 
Svenskt Näringsliv påpekar att det inte ”finns någon laglig rätt för anställda eller facket att verka politiskt på sin arbetsplats och att ”politiska trycksaker, affischer och dylikt bör inte delas ut eller anslås inom företaget”.

Dagens Opinion söker Carina Lindfelt.