Ulf Kristersson börjar med att måla upp nuläget:
 
* Skolmisslyckande: var femte elev lämnar nian utan betyg för gymnasiet utan betyg till gymnasiet.
* Psykisk ohälsa. ”En förbluffande stor andel unga kvinnor om upplever ”betydande obehag”.
* Fler barn placeras i fosterfamilj. ”I dag  är det snarare tonårsbarn som placeras efter många års problem i ursprungsfamiljerna”.
* Ekonomisk utsatthet.
* Sjukfrånvaro som går i arv.
* Hedersproblematik.
* Unga som begår allvarliga brott.
Därefter presenterar Ulf Kristersson en rad förslag, varav några är nya.
– Det är inom ramen att öka den sociala rörligheten, säger han och vidare:
 
– Det handlar om att hjälpa unga med tuff start att lyckas som vuxna.
 
Moderaternas förslag som ska hjälpa utsatta unga
* Utöka den lagliga rätten för barn med arbetslösa föräldrar att vara mer på förskolan.
* Skolverket ska ha sammakvalitetsuppföljning på alla förskolor.
* Mer undervisningstid. Et timmer mer om dagen med fokus på matematik och svenska.
* Obligatorisk läxhjälp.
* Bästa lärarna i utanförskapsområden.
* Korta väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin.
* Ökar forskningsanslagen för självmordsprevention.
* ”Professionalisera” familje- och jourhem med mer utbildning och betalt.
* En strategi som hjälper familjer så att fosterhemsplaceringar kan undvikas. Fokus på barnets stabilitet.
* Karriärvägar för socialarbetare.
* Stöd till unga som begår brott. Kriminalvården tar hand om påföljden för människor under 18 så att socialtjänsten avlastas.
* Snabba på processerna till LVU.
* Särskilda ungdomsdomstolar som ska korta vägen mellan brott och åtgärd.
* Lättare att dela information mellan skola, socialtjänst och polis. Mer ”sekretessbrytning”.