Spekulationerna går nu varma om budgetomröstningen som hålls nästa månad.
 
Bollen ligger just nu hos Sverigedemokraterna vars röster fäller avgörandet om Stefan Löfvens budget går igenom. Hur partiet ska agera är ännu en öppen fråga och vikarierande SD-ledaren Mattias Karlsson väljer in i det sista att hålla korten nära västen.
 
I teorin kan regeringen sitta kvar även om den förlorar budgetomröstningen. Dock tvingas den regera med oppositionens budget.
 
Stefan Löfven har själv sagt att han tänker avgå om så blir fallet, men det finns en annan möjlig utväg. En föga känd regel som kan rädda regeringen. Det berättar statsvetaren Tommy Möller.
 
– I motsats till vad Ulf Bjereld sagt så kan man inte ta en ny budget efter att den är beslutad, utan det är den som gäller. Men det finns en möjlighet för en regering att förändra och komma in med kompletterande förslag när det gäller budgeten, om det finns särskilda skäl, säger Tommy Möller.
 
Det är i det nionde kapitlet i regeringsformen som Tommy Möller finner Stefan Löfvens eventuella räddning. Enligt fjärde paragrafen kan nämligen ”riksdagen besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag”.
 
Det öppnar med andra ord för Stefan Löfven att plocka bort delar av Alliansbudgeten och därmed regera vidare med en aningen förändrad version.
 
– Det är den politiska räddningslinan som finns i ett sådant läge och som kan rädda ansiktet för en ny Löfven-regering som inte behöver regera med en renodlad Alliansbudget, säger Tommy Möller.
 
Frågan blir dock om han får igenom sådana förslag, och hur omfattande de kan vara.
 
– Det är svårt att spekulera kring det. Med utgångspunkt i bedömningen att ingen önskar nyval, allra minst Alliansen, så kan jag tänka mig att de är beredda att acceptera en och annan förändring och tillägg till den gällande budgeten efter att den är fattad, säger Tommy Möller.
 
Om det har tidigare hänt att en regering använt sig av regeln vet han inte, men i detta fall är det enligt Tommy Möller sannolikt att Stefan Löfven väljer att utnyttja den möjligheten.
 
Men hur mycket av Alliansbudgeten kan han ändra på?
– Den frågan kan jag inte svara på riktigt, för det är osäkert. Men tillräckligt mycket för att man politiskt skulle kunna uppleva att det är meningsfullt att regera, säger han.