I skuggan av bestyren med att bilda en regering sjösätter Moderaterna en eftervalsanalysgrupp bestyckade med två tunga pr-konsulter.

Ordförande för Moderaternas eftervals analys är Mats Green, till vardags riksdagsledamot från Jönköpings län och Moderaternas bostadspolitiska talesperson och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Gruppens analys ska redovisas för partistyrelsen i januari 2019.

Under arbetets gång ska gruppen genomföra en nationell eftervalskonferens med besök i olika delar av landet i syfte att ta in synpunkter.

I gruppen ingår Kreabs grundare Peje Emilsson liksom Ulrica Schenström, pa-konsult på Hallvarsson & Halvarsson, men även ordförande för Moderatkvinnorna. Båda har varit aktiva under valrörelsen. Peje Emilsson har verkat mot ett förbud för vinster i välfärden. Ulrica Schenström kämpade för en riksdagsplats.

Moderaternas valanalysgrupp
Mats Green, Jönköping (ordförande)
Marith Hesse, Västra Götaland
Maria Stockhaus, Stockholms län
Carina Zachau, Skåne
Mikaela Waltersson, Halland
Jörgen Berglund, Västernorrland
Peje Emilsson, företagare, Magnora
Benjamin Dousa, Muf
Ulrica Schenström, Moderatkvinnorna
Margareta Pålsson, Moderata Seniorer

biträdande tjänstemän
Josefin Dahlerus, arbetsgruppens sekreterare
Karin Juhlin, chef valsamordning
Mattias Keresztesi, policychef
Per Nilsson, strategichef