Det är Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté som avlutar samarbetet med byrån.


”Vi har haft ett samarbete med företaget i nästan tio år och vi har gemensamt under en längre tid övervägt att avsluta samarbetet. Till det finns en polisanmälan mot mannen, vilket blev en ytterligare faktor i vårt gemensamma övervägande”, berättar Sveriges Paralympiska Kommittés generalsekreterare Johan Strid, i ett mejl.
 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), samarbetar med nära Sveriges Paralympiska Kommitté.  De två organisationerna försöker få vinter-OS till Stockholm 2026.
 
”Det var naturligt för oss att ta samma beslut. Den olympiska rörelsen står för värderingar om att bygga vänskap, respektera varandra och att utvecklas som människa. Alla former av kränkningar är helt oacceptabla och strider mot dessa olympiska värderingar”, berättar SOKs verksamhetschef Peter Reinebo.
 
Samarbetet med byrån, som är en av landets mest renommerade, har skett probono. Den polisanmälda mannen räknar med att bli friad.
 
SOK påpekar att man inför OS i PyeongChang ska arbete i linje med den handlingsplan som Internationella Olympiska Kommittén (IOK) tagit fram för att motarbeta trakasserier och övergrepp.
 
”Det är viktigt att arbeta förebyggande och att kräva att alla tar sitt ansvar samtidigt som man ger stöd. IOK:s handlingsplan är ett genomarbetat material som kan hjälpa organisationer, föreningar, ledare och aktiva i sitt arbete mot trakasserier och övergrepp”, säger Peter Reinebo.
Sveriges Paralympiska Kommitté har i linje med Metoo gjort en egen kartläggning angående trakasserier inom den egna verksamheten. Resultaten presenterades tidigare idag på en presskonferens.
 
”Parasporten är lika lite förskonad från sexuella trakasserier som det övriga samhället. Den här enkäten ger oss mycket viktig kunskap om hur framförallt kvinnor är utsatta inom idrotten. Denna kunskap ska vi nu använda för att skapa en bättre idrott”, säger Johan Strid.


Dagens Opinion har pratat med byrån, vars vd inte vill ge några kommentarer.