UPPDATERAD. Tidningsutgivarna, TU, bryter avsiktsförklaringen om samgående med Sveriges Tidskrifter.

”Det är tråkigt att TU fattat det här beslutet. Vi inom Sveriges Tidskrifter är övertygade om att mediebranschen behöver mer samarbete och en stark enad röst inför alla de hot vår sektor och demokratin står inför. Både vad gäller hoten mot den svenska tryck- och yttrandefriheten, mot enskilda journalister likväl som hur vi ska hantera det faktum att de globala monopolitiska nätjättarna tar stora delar av branschens annonsintäkter”, kommenterar Helle Klein ordförande i Sveriges Tidskrifter.

TU tycker att det är Sverige Tidskrifter som kliver av egentligen.

” Vi är de första att beklaga att de ser det på det sättet. I formell mening kliver vi ifrån avsiktsförklaringen, som tog sikte på ett snabbt samgående, då en ökad komplexitet framkommit gällande juridiska utmaningar. Men vår ambition har varit att fortsätta utredningen om ett samarbete. Vi har till exempel förslagit att vi ska gå vidare på samordningsplanerna genom att i ett första skede dela lokaler, kontorskostnader med mera för att minska kostnader”, kommenterar Jeanette Gustafsdotter, avgående vd, TU.

Hon utvecklar:

”Ytterst beror det på att vi har olika förutsättningar. TU måste med tanke på medlemskapital ta hänsyn till en rad skattetekniska och finansiella skäl. Det innebär att TU först måste lägga ett förslag till medlemmarna på årsmötet och det krävs två beslut för att göra en sammanslagning möjlig. TU är en medlemsorganisation och vi både måste och vill göra det bästa för medlemmarna. Dessutom är det legala krav som gör att vi inte kan gå fram så snabbt som Sveriges Tidskrifter önskar. Vi hoppades tvärtom att vårt förslag, det vill säga att vi skulle gå vidare med samarbetsplanerna, skulle gå igenom. Nu väljer Sveriges Tidskrifter att tacka nej till detta vilket vi beklagar”.