Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket genomförde under förra veckan oanmälda kontroller på 121 skönhetssalonger.

De tre myndigheterna kontrollerade främst på nagel- och franssalonger, främst för att utreda om arbetare i salongerna exploaterades, enligt ett utskick från Arbetsmiljöverket.

”Det handlar om både kvinnor och män, oftast från andra länder, som utsätts för en farlig arbetsmiljö. Det kan också gälla långa arbetstider och en liten eller ingen lön”, berättar Per Englund, på underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning.

Totalt kontrollerades 121 företag och 396 personer. Polisen har gjort en anmälning om människoexploatering och en om koppleri. Ett tiotal brott har uppdagats som rör arbetsgivare med personal utan svenskt arbetstillstånd.

Arbetsmiljöverket anser att arbetsmiljön i flera fall hade brister vad gäller ventilation och hantering av farliga kemikalier. Nästan hälften av salongerna fick sanktionsavgifter. Arbetsmiljöverket kommer ställa krav på runt tre av fyra kontrollerade arbetsplatser. En tredjedel fick förbud att fortsätta ”den hälsofarliga verksamheten”.

Skatteverket genomförde 141 kontroller varav 65 resulterat i överväganden om kontrollavgifter.