Flera medier spekulerar i att det rör sig om en omröstning om att utesluta ledamoten Katarina Frostenson som är gift med kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som i sin tur är anklagad för sexuella övergrepp. Katarina Frostenson har visat sig vara delägare i Jean-Claude Arnaults bolag Forum, som finansierats av Svenska Akademin.  Jean-Claude Arnault ska också ha läckt ut information om vinnare av Nobelpriset i Litteratur.
 
Majoriteten ska ha varit för att Katarina Frostenson skulle få stanna kvar. Något som avhopparna inte finner förenligt med akademiens stadgor.
 
”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet”, skriver Kjell Espmark i ett meddelande till Dagens Nyheter.