Det handlar om att regeringen har släppt ett förslag på skatter på gods via lastbilar som är tänkt att komma till rätta med fusk.
 
”I praktiken handlar detta om satellitpositionerad gps-övervakning av godstrafik och lika skatt för alla lastbilar. Det är bra. Gps-övervakning är en fråga som Transportarbetareförbundet har drivit aktivt och högljutt under nästan tio års tid. Vi är oerhört glada att regeringen har lyssnat och förstått vikten av detta för svensk åkerinäring”, berättar Tommy Wreeth via mejl.
 
Som han ser det är Centerpartiet och Moderaterna emot förslaget.
”Några som tydligen inte alls har förstått detta är Moderaterna och Centerpartiet och jag måste säga att jag tycker att det är fullkomligt tondövt av att gå emot hela transportsverige som uttryckligen ber om en differentierad skatt i linje med det förslag som nu kommit. Särskilt som enda anledning
Moderaterna anger är att man är emot skattehöjningar.”

Du säger att "hela transportsverige" är för regeringens förslag, vilka tänker du på då?
”Jag tänker dels på att detta är den fråga som varit viktigast inom åkeriområdet för Transportarbetareförbundet i närmare tio år och dels på att det verkar gå helt i linje med det Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart, Tågoperatörerna och ett antal andra aktörer har efterlyst. Vi ser också att Sveriges Åkeriföretag redan har uttryckt sig initialt positivt till det här förslaget.”

Vad blir de främsta effekterna om regeringens förslag, som du ser det?
Vi har ett problem med snedvriden konkurrens och social dumping inom åkerinäringen. Regeringen har nu presenterat ett antal förslag som syftar till att bringa ordning på svenska vägar. Där har vi bland annat förlängd klampning till 36 timmar, beställaransvar och krav på vinterdäck. Detta är dock det förslag som kommer att få allra störst effekt när det gäller att minska fusket med cabotage, det vill säga utländska fordon som kör olaglig inrikestrafik i Sverige. Det här är ett oerhört viktigt förslag som det nu blir upp till nästa regering att förverkliga.”