På ett styrelsemöte idag fattade Transportarbetareförbundet beslut om att byta bank från Nordea till Swedbank. Bytet ska vara genomfört till hösten. Det rör sig om ett flöde på runt 20 miljoner kronor per månad som byter bank.
 
”Att valet föll på Swedbank berodde främst på att vi där ser störst möjlighet att skapa centrala lösningar för hela förbundet och dess lokalavdelningar”, kommenterar förbundets kassör Anna Ryding.