Sveriges största fackförbund, Unionen, blir ännu större när ett tjänstemannaförbund ansluter sig.

Det är Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, som har inlett samtal om ett samgående med Unionen. Förbundsstyrelsen ska presentera ett förslag som förbundsstämman kan ta ställning till den 27 april 2019 i Växjö. Detta framgår av SLFs hemsida. Därmed skulle SLF, grundat 1911 sluta att existera.

Henric Lagercrantz, förbundsordförande i SLF, berättar på hemsidan om anledningarna till samgåendet:

”Tyvärr så har SLF idag väldigt få medlemmar och vi har därför varit tvungna att se över vår organisation för att hålla kostnaderna nere.”

Försök att jobba med marknadsföring för att få in fler medlemmar har inte lyckats:

”En enig Förbundsstyrelse tog beslut om att vi skulle satsa på marknadsföring genom att delta på mässor och annonsera i diverse tidningar m.m för c:a fem år sedan för att kunna öka medlemsantalet. Det har kostat pengar under några år men tyvärr har det inte genererat nya medlemmar i den utsträckning som har varit nödvändigt och önskvärt. ”

SLF har runt 1 100 medlemmar.