Bygget beräknas kosta 52 miljarder kronor fram till 2040 och sluka stora delar av landstingets budget som 2013 ligger på 79 miljarder kronor. Anders Lundberg, läkare och forskare, har skrivit Timbros rapport Skandalen Nya Karolinska. Han anser att bygget av Nya Karolinska "ständigt sprängt sina ekonomiska ramar" och risken finns nu att metoden OPS, delvis privatfinansiering, svartmålas i framtiden.

Karin Svanborg-Sjövall, är ansvarig för Timbros välfärdsprogram. Hon berättar att Timbro är mest kritiska till politikernas agerande.

‑ Det handlar framförallt om hur den politiska processen har gått till. Vi är inte negativa till OPS generellt, säger hon.
Kritiken gäller främst att politikerna gick vidare med upphandlingen trots att bara Skanska var anbudsgivare.
‑ Från början fanns ett beslut som Socialdemokraterna var med på under förutsättningen att anbud skedde under konkurrens. Men de (Moderaterna) valde att gå vidare med metoden (OPS) trots att förutsättningarna som krävdes inte fanns. Det är inte seriöst med en investering på 52 miljarder kronor. Vi vet från Storbritannien att konkurrens är en viktig förutsättning för OPS. Men bara Skanska var intresserade och det tror vi har varit en starkt bidragande orsak till fördyrningarna.
 
Så vem har tjänat på affären?
‑ Jag tror att Skanska har gjort en ganska bra affär. Det har jag egentligen ingen synpunkt på.
 
Hur stor roll har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) i projektet?
‑ När hon var inblandad var när hon var landstingspolitiker och en av dem som har fattat beslutet. Från början drev kristdemokraten Stig Nyman (landstingsråd) och moderaten på Torbjörn Rosdahl (finanslandstingsråd) på. Men fattade beslut gjorde en borgerlig majoritet.
 
När det handlar om Nya Karolinska hamnar sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt ofta i spotlighten. Hur ser du på det?
‑ Jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att hon är den frästa företrädaren i landstinget för Moderaterna, men ibland tycker jag det sker en klappjakt på henne. Jag har inte fått intrycket att hon har varit mest drivande om Nya Karolinska. Jag tror andra är mer värda skäll.
 
Vad får stockholmarna för pengarna?
‑ Ja det är lite oklart. Man utlyste en artkittävling innanman visste vad det skulle innehålla. Det var viktigt att det skulle köpas konst för 118 miljoner och att huset skulle vara av glas, men väldigt om vad man har velat uppnå, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Hon fortsätter:

‑ Från början skulle Nya Karolinska i princip ersätta gamla Karolinska. Men då skulle man få brist på vårdplatser. Nu får man behålla stora delar av det gamla slitna sjukhuset för att få ihop det. Den här investeringen drar pengar från hela landstinget. Andra sjukhus och kliniker som skulle behöva upprustas kanske inte kan få göra det.

Hur driver Timbro frågan vidare?
‑ Vi kommer att fortsätta att titta på upphandling via OPS. Vi vet att det finns enorma behov att investeringar i Sverige, 70 miljarder på upprustning av sjukhus och 100 miljarder på äldreomsorg på 10-20 år. Det går inte genom skattefinansiering. Och det är osexigt att rusta upp. Det är ballare at bygga nytt.