I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen att besluta en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.
 
Regeringen vill stärka konsumenternas skydd vid telefonförsäljning. Regeringen har ansett att det har funnits problem när ”konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad det innebär” och att det ofta beror på ”en överrumplande och pressande försäljningssituation”.
Regeringen föreslår ny att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, när en telefonsäljare på eget initiativ kontaktar konsumenten på telefon i syfte att ingå avtal. Om parterna är överens om att det ska slutas ett avtal, ska företaget som ringer skicka en bekräftelse till konsumenten. Konsumenten skriver på och skickar via mejl, sms eller post tillbaka en påsakriven kopia. Om leverans sker utan skriftligt avtal, behöver konsumenten inte betala för den. Lagändringarna är tänkte att träda i kraft den 1 september 2018.
Men TU gillar inte alls nya förslaget.
 
”För stora delar av dagspressbranschen är telemarketing en mycket viktig del av abonnemangsförsäljningen. Ett krav på skriftligt godkännande leder erfarenhetsmässigt till ett betydande bortfall av ingångna avtal – inte därför att konsumenten ändrat sig utan därför att man glömmer bort att göra denna ytterligare åtgärd”, kommenterar TUs vd Jeanette Gustafsdotter, och vidare:
”Förslaget är ytterligare ett exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop. I dagarna lägger kulturdepartementet sista handen vid ett förslag om ett nytt och konstruktivt mediestöd, samtidigt som konsumentministern nu lägger fram ett direkt kontraproduktivt förslag.