Svenska Taxiförbundet har hittat en ersättare till den förra finansmarknadsministern Peter Norman (m), som har lämnat ordförandeposten för att i stället gå till Transportstyrelsen.

Ny ordförande i Svenska Taxiförbundet blir Chris Heister. Senast kommer hon från uppdraget som landshövding i Stockholm 2012-2017. Innan dess var hon landshövding i Västerbotten. Hon har även varit vice partiordförande för Moderaterna 1999–2003.

Måste det vara en moderat som rattar taxin?
– Inte nödvändigtvis. Före Peter Norman var det Bo Bylund (tidigare S-märkt chef för Arbetsförmedlingen), smsar Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.