Debatterna ska hållas på Kulturhuset i Stockholm med en representant från vardera tankesmedja samt en inbjuden politiker eller medarbetare på en annan tankesmedja. Debattserien heter What’s left and who’s right och arrangeras i samarbete med Forum/debatt på Kulturhuset Stadsteatern.
 
Den första debatten hålls 23 april på temat skatt.  
– Vi kommer att ha en debatt per månad åtminstone fram till valet. Vi ska hålla ideologiska debatter för att sätta valfrågorna i perspektiv och tydliggöra vänster-höger-konflikten, säger Timbros kommunikationschef Lydia Wålsten.
Initiativet till samarbetet togs av Tidens nya chef Daniel Färm och togs emot med öppna famnar av Timbro.
– Det är jättekul. Vi tyckte att det var en bra idé. Det finns en brist på vänster-höger-konflikt. Det pratas mycket gal-tan-skalan. Vi vill komma tillbaka till att konflikten står mellan kollektivism och individualism och att politik i grund och botten handlar om materiella frågor och inte bara kulturella.

Är inte vänster-högerskalan passé?
– Det tycker vi inte. Vi tycker att den är underskattad?

Handlar det inte om att tankesmedjor som Tiden och Timbro lever på att vänster-högerskalan finns och att ni därför vill upprätthålla den?
– Man kan säga att vi behöver skalan mer än någonsin nu när frågorna är mer komplicerade. Vi vill hjälpa till att tydliggöra när allt blir suddigare och Socialdemokraterna går till val på liberal politik och Moderaterna gör utspel om barnbidrag. Då ska vi hjälpa väljarna att navigera.
Lydia Wålsten ser tecken på att höger-vänsterskalan är på väg tillbaka igen.
– Moderaterna har gått tillbaka till basic. Tankesmedjan Katalys fokuserar mycket på klass, säger Lydia Wålsten, som tror att ”högern har mycket att vinna på att prata klass” framförallt för att vänstern saknar en modell för att diskutera gruppen utrikesfödda som inte kommer in på arbetsmarknaden.
 – Det går som exempel inte att klämma in ’utanförskap’ i den traditionella klassanalysen. Katalys pratar gärna om ’pling-jobb’ (sms-anställningar) men ogärna om de som aldrig får in en fot på arbetsmarknaden överhuvudtaget.
– Det behövs raka debatter som går bortom partiernas officiella linjer. Tiden och Timbro kan tillsammans tydliggöra de idé- och värderingsmässiga skillnaderna i svensk politik – som framför allt går mellan de huvudsakliga höger- och vänsteralternativen. Vi ska försöka sätta partiernas utspel och andra aktuella politiska frågor i ett större sammanhang. Vårt mål är att visa de ideologiska grunderna bakom olika förslag i debatten. Eller frånvaron av sådana, berättar Daniel Färm via Facebook.

Varför är det så viktigt att upprätthålla klasskamp och vänster-höger?
– Att visa på att en central skiljelinje går mellan höger och vänster är välbehövligt i en tid då vissa hävdar att det inte finns några skillnader i svensk politik. Det kan man mycket väl göra utan att tala om klasskamp. Det finns klassperspektiv som är värdefulla att förstå. Men att sedan tala om klasskamp ligger långt ifrån hur vi på Tiden resonerar, anser Daniel Färm.