The North Alliance har förvärvat byråer som Åkestam Holst, Nansen och Great Works i syfte att bygga ett nordiskt byrånätverk med sätet i Norge och finansieringen via det finska riskkapitalbolaget Capman.
 
Byråbygget kom under 2017 upp i en omsättning på 1,07 miljarder kronor.  Det är en ökning med 6 procent från 2016. Byråintäkten ökade också med 6 procent till 792 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, ökade med 27 procent till 77 miljoner kronor. Rörelsemarginalen, räknad på byråintäkt hamnade, hamnade därmed på 9,7 procent.  

Noa har runt 800 medarbetare.