Sociala medier-byrån The Amazing Society närmar sig snabbt en omsättning på över 100 miljoner kronor. Men merparten består av medieköp.

Byrån ökade under 2018 omsättningen med 21 procent till 99 miljoner kronor. Byråintäkten, med inte minst medieköp för kund borträknade, ökade med 28 procent till 35 miljoner kronor.

Rörelseresultatet föll med 16 procent till 2,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 3,1 procentenheter till 5,9 procent, räknat på byråintäkten. Ägarna tog ut 500 000 kronor av vinstmedlen.

Personalstyrkan ökade med sex till 36 snittanställda. Personalkostnaden ökade med 27 procent till 23 miljoner kronor.