UPPDATERAD. Tjänstemännens centralorganisation TCO ökar sitt totala medlemsantal under 2019.

Det totala antalet i sammanlagt 13 förbund ökar med 8 298 medlemmar till 1 417 889 medlemmar. Det är en ökning med runt 0,5 procent.

Antal aktiva medlemmar ökade med 1,1 procent till 1 109 766, det är en ökning med 12 351 medlemmar.