Sisps styrelse har utsett Kajsa Hedberg till ny vd. Hon kommer närmast från ett uppdrag som vd för SRV Återvinning och har tidigare varit affärsområdeschef på Skellefteå Kraft. Hon har även varit involverad i arbetet med att utvecklas Skellefteå Science City.
 
Kajsa Hedberg tillträder den 1 juli 2018 och ersätter då Kristian Wirsén som har agerat tillförordnad vd.
 
Hur gick det till?
– Jag sökte jobbet och styrelsen ansåg att jag var den mest lämpade kandidaten, säger . Kajsa Hedberg.
 
Vad ska du uträtta?
– Någonstans har det gjorts ett gott jobb och det gäller att fortsätta att stärka och utveckla innovationskraften så vi får fler långsiktiga och hållbara företag, samtidigt som vi tar tillvara på den befintliga industrin. Ytterst handlar det om att stärka konkurrenskraften.
 
Vad får du för lön?
– Det vet jag inte om kan berätta om.