Sveriges unga muslimer, som har 5 000 medlemmar, har fått en hel del reaktioner efter lördagens terroristdåd i Stockholm.

– Det är inte så mycket reaktioner mot oss utifrån, utan mest reaktioner från våra medlemmar. Folk i organisationen är förvånade över vad som har hänt och är rädda över att det ska ske ett kollektivt misstänkliggörande av den muslimska gruppen, säger Mohammed Amin Kharraki, ordförande för Sveriges unga muslimer.

Hur agerar ni nu?
– Vi fortsätter att jobba för den samhällsutveckling vi eftersträvar. Det här är inget muslimerna står för. Vi har alltid varit tydliga och nu ska vi bli ännu tydligare med vissa saker.

Mohammed Amin Kharraki anser att huvudmedierna har hållit rågången.

– Mainstream-media har begränsat hetsen och därmed begränsat utrymmet för upphetsarna att utnyttja situationen i sina syften. Men det är ändå svårt när nyheten får så stort fokus och islam blir en legitimeringsgrund för den här personen agerande.

Sociala kanaler som Flashback och Politiskt inkorrekt var mycket snabba med att avslöja identiteten på den avlidna självmordsbombaren.
”Upphetsarna”, som Mohammed Amin Kharraki uttrycker det, håller främst till i ”islamofobiska bloggar”.

– De har fått hålla sig till sociala medier. Det är inte helt ofarligt, men det hade varit farligare om mainstream-media hade hängt på den här hetsen. Då hade problemet blivit större. Tyvärr är det som händer i de sociala medierna en del av problemet. Man ser att det finns en stark åsikt bland många människor att de här ska skuldbeläggas och bevakas och det gäller hela den muslimska befolkningen. Det är här vi känner faran.