Toppar listan även i år gör intresseorganisationen Friluftsfrämjande trots tapp i index från 66 till 63 (skillnaden mellan de som har och inte har förtroende för en organisation).
Tvåa ligger Naturskyddsföreningen med 59 (61) och trea är Motormännens riksförbund med 52 som ökar från 46.
På plats sju kommer den första fackliga centralorganisationen med Saco och med 43 (41) och en ökning jämfört med 2017. Det kan jämföras med TCO 32 som tappar från 39 och med LO 15 (17).
Första arbetsgivarorganisation är Teknikföretagen på plats 14 med 40 (32).  Teknikföretagen anses därmed har ett högre anseende än både Svenskt Näringsliv och Almega, i Kantar Sifos undersökning.
 
På plats fem kommer den första fackliga organisationen med Jusek med ett index på 48.

Kommunal, som år 2017 backade till -8 efter krogskandalen ökade under 2018 sitt anseende till 2, vilket kan jämföras med paraplyorganisationen LO på 15 (17).