Sveriges Annonsörer avyttrar två av sin forna kassakossor.

Kantar Sifo förvärvar Kia-index och Poddindex av Sveriges Annonsörer från den 1 januari 2020.

Enligt Sveriges Annonsörer är ”avyttringen av Kia-index och Poddindex ett led i arbetet med att fördjupa rollen som oberoende organisation på marknadsförarnas sida”.

Några medarbetare följer inte med i affären.

Kia-index omsatte som mest uppåt sju miljoner kronor och gav rejäla intäkter till Sveriges Annonsörer. Affärsidén har varit att medier som ansluter sig betalar. Men flera av landets största mediehus har hoppat av och omsättningen ligger uppskattningsvis knappt i miljonklassen idag.

Så frågan är hur mycket Kantar Sifo betalar
 – Vi tar över en verksamhet med kunder och intäkter, så det finns ett värde i det, säger Yvonne Pernodd, vd för Kantar Sifo.