Energi och it-minister Anders Ygeman ordnar fram miljonbelopp som ska leda till vassare kompetens inom digitalisering och artificiell intelligens.

Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet ska tillsammans ”föreslå hur kompetensförsörjning av digital spetskompetens kan utvecklas både kort och långsiktigt”.  Det ska ske i dialog med ”berörda aktörer” med syftet att öka tillgången på digital spetskompetens.
Båda myndigheterna får 1 miljon kronor vardera för 2019 och 10 miljoner kronor för år 2020-2022.

Statistiska Centralbyrån, SCB, får 1 miljon kronor för 2019-2020 till att kartlägga användningen av artificiell intelligens (AI) och analysera av ”stora datamängder” i företag, offentliga sektorn och akademin.

Med hjälp av maskininlärning och textanalys (typ AI) ska SCB undersöka hur svenska företag använder sig av AI, analys och big data. Uppdraget ska redovisas 30 november 2020.

I samtliga fall kommer pengarna kommer från Kammarkollegiet.