Brevet är adresserat till exministern Mehmet Kaplan (mp) som även hade dessa här frågorna på sitt bord.
 
177 av 655 offentliga organisationer publicerar öppna data i en så kallade PSI-databas. De flesta av dem är stora kommuner som Stockholm, Helsingborg, Örebro och Linköping.
"De länder som toppar rankingen är Korea, Frankrike, Storbritannien, Australien, Canada och Spanien, medan de som rankades lägst var bland annat Polen och Sverige", skriver Lena Micko, ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting, till regeringen.
Lena Micko efterlyser nu en aktör med ansvar för främjande, utveckling och förvaltning av öppna data.

mer om
PSI-direktivet (Public Sector Information) från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar, data, som finns hos offentliga myndigheter. Direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.