I rapporten granskar Maria Eklöf och Malin Sahlén hur många jobb Arbetsförmedlingen har lyckats förmedla 2010 och 2011.

De två författarna kommer fram till att:

* En arbetsförmedlare förmedlar färre än ett jobb per månad. 9,5 jobb per år och arbetsförmedlare 2010 och 10,3 jobb 2011.
* En arbetsförmedlare förmedlar ett jobb till en person under 25 år i snitt var fjärde månad.
* En av tio arbetssökande använde Arbetsförmedlingens tjänster när de fick ett nytt jobb.
* 12 procent av jobben som förmedlades gick via arbetsförmedlingen.
* Färre än hälften av alla företag rekryterar via Arbetsförmedlingen.
 
Då har anslagen till arbetsförmedlingen ökat från 60 till 70 miljarder kronor från 2009 till 2011. Antal förmedlade jobb ökade från 67 300 till 71 800.  
Antal arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen har samtidigt ökat från 6 175 personer till 6 983.
 
"Det framstår, mot bakgrund av de kontinuerligt låga resultateten (sic), som nödvändigt att öppna upp möjligheterna för fler aktörer att på lika villkor konkurrera med Arbetsförmedlingen", konstaterar artikelförfattarna.
 

Sedan publiceringen har vi tagit bort en siffra över vad varje förmedlat jobb kostar, byggt på Dagens Opinions beräkning. Siffran gav dock ingen rättvis bild över kostnaderna och därför har vi strukit den ur texten. red.