En majoritet av svenskarna känner sig otrygga med politiska ledarskapet, enligt en undersökning från Novus, som också har frågat vilka egenskaper som är viktigast hos politiker.

Undersökningen genomfördes i en slumpmässigt rekryterad panel via 1 000 intervjuer den 5 – 11 september 2019.

41 procent känner sig trygga med det politiska ledarskapet. 28 procent känner sig otrygga och en lika stor andel mycket otrygga, 56 procent är alltså otrygga med dagens politiska ledarskap. Män (60 procent) är mer otrygga än kvinnor (51 procent). En fackligt anslutna (70 procent) känner sig mer otrygga, likaså privatanställda (67 procent). Tryggast är anställda i offentlig sektor (54 procent) och medlemmar i Saco (56 procent).

Den viktigaste egenskapen för Sveriges politiker, enligt Novus undersökning, är att de

* kan förvalta landet: 38 procent
* är pålitliga ledare: 34 procent
* kan hantera uppkommande kriser: 13 procent
* har visioner: 11 procent

Män värdesätter i högre grad visioner (14 procent), medan kvinnor värderar förmågan att hantera kriser högre (18 procent). Saco-medlemmar efterlyser i högre grad politiska visioner (20 procent) medan LO-medlemmar prioriterar pålitliga ledare (46 procent).

Rödgröna väljare värdesätter i högre grad visioner (19 procent) medan SD-väljar föredrar förmåga att förvalta landet (45 procent) och hantera kriser (21 procent).

Undersökningen visar också att 59 procent tror att barnen får växa upp i ett sämre samhälle än i dag, 28 procent tror att det blir bättre och 13 procent vet inte.