Uber har skapat ett system som gör det möjligt för förarna att undvika att betala skatt. På så vis kan Uber årligen undanhålla 700 miljoner kronor från redovisning i Stockholm. Det anser Svenska Taxiförbundet som har låtit genomföra en egen undersökning.

Svenska Taxiförbundet har vid 112 taxiresor i Stockholm anlitat Gothia Protection Group till att undersöka hur Ubers förare redovisar inkört belopp i taxibilens obligatoriska kassaregister, taxametern. I 19 fall av 112 ska det inslagna priset på taxametern har stämt överens med vad kunden betalade via Ubers app. Som Svenska Taxiförbundet ser det undanhåller Uber korrekta siffror för Skatteverket i mer än 80 procent av fallen.

”Svenska Taxiförbundet bedömer att Uber årligen undanhåller 700 miljoner kronor från redovisning enbart i Stockholm. Det bygger på ett antagande att Uber har 1 500 bilar i Stockholm som omsätter drygt en miljard kronor per år”, berättar Claudio Skubla. Åtta av tio gånger man sätter sig i en Uberbil åker man svarttaxi, berättar Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.

Vad vill ni uppnå?
– Vi vill ha en konkurrens på lika villkor. Kunderna som åker med Uber tror att de får ett riktigt kvitto, men Uber system möjliggör ett systematiskt skattefusk. Uber brukar skylla på förarna, men de bör kunna koppla sin app direkt til till taxametrarna, det för ju andra företag som Sverigetaxi och Taxi Direkt. Men Uber har valt bort den funktionen och gjort det möjligt för förarna att undvika att betala skatt, vilket gör att Uber kan hålla låga priser samtidigt som förarna får en bra lönsamhet.

Vilka ska reagera på er undersökning?
– Transportstyrelsen och polisen måste ut på bana och kontrollera det här. Uber bryter mot lagstiftningen och borde tas på högsta allvar. Vi har inget emot Uber i sig. Men konkurrensen ska ske på lika villkor. Det Uber håller på med nu är prisdumpning på Stockholmsmarknaden med skattefusk, säger Claudio Skubla.

Dagens Opinion söker Uber för mer info