Det finns omkring 100 slutna grupper på Facebook där företagsliknande taxiverksamhet bedrivs. Tillsammans har grupperna cirka 90 000 medlemmar.  Vanligast förekommande är företeelsen i Göteborg och Kungsbacka, där det finns omkring 20 000 ansluta medlemmar. Svenska Taxiförbundet uppskattar att gruppernas omsättning är omkring en halv miljard kronor om året.


Nu vänder sig Claudio Skubla till infrastrukturminister Tomas Eneroth och regeringen med krav på:
 
– att polisen ska få nationellt uppdrag att motverka svarttaxi på Facebook och andra sociala medier.
– en utredning om lagändring för att stoppa digital svartttaxi.
– att Skatteverket får i uppdrag att granska skattebortfallet på grund av svarta tjänster som erbjuds via Facebook.


Tonchi Percan