Detta efter EU-kommissionens beslut igår att dra Sverige inför EU-domstolen över det svenska spelmonopolet.
 
Enligt EU-kommissionen är den svenska lagstiftningen inte i linje med EU-lag och har vid upprepade tillfällen hotat med att stämma om ingen omreglering sker.
 
Efter stämningsbeslutet igår meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (s) att regeringen nu ska påskynda arbetet med att hitta ett licenssystem som kan införas och därmed släppa in de utländska aktörerna, något som har välkomnats av de utländska spelbolagens branschorganisation, Bos.
 
För Svenska Spels del skulle det innebära att monopolet försvinner.
 
Svenska Spels presschef Johan Tisell säger att bolaget inte kan kommentera varken stämningen eller hur politiken ska utformas i framtiden. Däremot vill även Svenska Spel se en omreglering.
 
– Vi har sagt att den reglering vi har i dag inte riktigt fungerar som det är tänkt. Den är ofullständig. Man vill ha en sund och säker spelmarknad, men då måste man också hitta ett sätt att upprätthålla regleringen och syftet med spelpolitiken, säger Johan Tisell.
 
Han syftar på det faktum att de nätbaserade utländska spelbolagen i dag inte är reglerade i Sverige, vilket gör att de inte behöver följa samma villkor och regler som det svenska spelmonopolet.
 
Det syns inte minst i reklaminvesteringarna. Enligt Lotteriinspektionen lade spelbolagen sammanlagt 1,7 miljarder kronor på tv-reklam ifjol. De utländska spelbolagen stod för 64 procent av alla spelreklam i tv under året.
 
En omreglering skulle alltså innebära att aktörerna tvingas följa samma lagar.
 
– Sedan är det ett politiskt beslut hur man vill utforma regleringen, om det ska vara en licensmodell eller något annat. Men vi tycker att det är att rimligt att om man nu har de mål som man har med spelpolitiken, så ska man se till att alla aktörer omfattas av samma regelverk, säger Johan Tisell.