Liksom för tidningen i övrigt gäller att 20 procent av personalstyrkan ska bort. Det innebär att en av de dem fem ledarskribenterna PJ Anders Linder, Per Gudmundson, Maria Ludvigsson, Claes Arvidsson eller Sanna Rayman ska bort. Dock torde ledarredaktionens chef PJ Anders Linder sitta säkert.
 
– Konsekvensen av sparprogrammet är att vi tappar en tjänst, vi går från en plus fyra till en plus tre, säger PJ Anders Linder.
Erbjudandet om avgångsvederlag gäller ännu och det är därför för tidigt att spekulera i hur ledarredaktionen ska se ut framöver, tycker PJ Anders Linder.
 
Vad innebär sparkraven för ert arbete på ledarredaktionen?
– Det blir ökade krav på var och en att jobba hårdare och organisera oss smartare. Men vi har varit fyra förut och det har gått.
 
Hur är känslan?
– Det är alltid jobbigt när kollegor förlorar jobbet och påverkar stämningen.
 
När kulturen halveras och sporten försvinner, hur påverkas den plattform från vilken ni ska driva opinion?
– Här får man invänta resultat, vi angränsar väl närmast till kulturen. Men det betonas att Svenska Dagbladet ska vara en viktig plats för offentlig debatt och det tycker jag är väldigt bra. Det här är inte roligt, men det känns ändå som om tidningen har tagit väl genomtänkta avväganden. Sedan gäller det här inte bara oss utan alla mediebolag. Ingen kan göra bestämda prognoser.