”Jag ser mycket fram emot uppdraget. Det är en viktig bransch med stora krav på trygghet och förändring, båda behövs och Avanza är bra på att kombinera dem”, säger Anna Kinberg Batra, i ett pressmeddelande.
 
Enligt Avanza Pension kommer Anna Kinberg Batra bland annat att jobba med frågan om ”den självklara flytträtten avseende pensionssparandet” där Avanza vill pressa pressa regeringen att ta ytterligare steg mot en enligt branschen mer effektiv flyttmarknad med bra konkurrenssituation.
”Gamla strukturer, ineffektivitet och ovilja hos många bolag gör det krångligt för spararen att flytta sin pension samtidigt som det initialt kan vara kostsamt. Avanzas vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Det är politikerna som bestämmer takten för att uppnå den visionen”, säger Sven Hagströmer, grundare av Avanza och styrelseordförande i moderbolaget Avanza Bank Holding, i en kommentar.
Utöver Avanza Pension är Anna Kinberg Batra också knuten till Handelshögskolan i Stockholm, varifrån hennes civilekonomexamen kommer.

Oscar Örum