– Då var delningsekonomin nästan obefintlig i alla fall i vår bransch. Det gick väldigt långsamt under en lång period. Det var ett par kommuner som var först ut att dela bil via oss. Vi byggde det på intresset att leva på ett mer hållbart sätt. Sedan utvecklade vi vår tjänst för privatanvändare men det tog tid innan folks beteende mognade inför tanken att dela bil, berättar Sandra Ryberg, marknadschef på Sunfleet.
 
Tidigt ute på marknaden handlade det om att bevisa sig för Sunfleet.
– Vi behövde visa att tjänsten var bra och att man kan vinna mycket genom att dela bil. I dag har det blivit ett mer vanligt transportsätt där människor ser möjligheter istället för hinder. Utvecklingen har gått mycket framåt och idag känns det vedertaget och något folk i de större städerna vill göra.
Sunfleet är en tidig tjänst inom den digitala delningsekonomin, men har nu kommit en bit på vägen? 
– Vi är uppe närmre 80 000 ansluta medlemmar. Vi ökar 25 procent årligen, privatanvändarna växer till och med mer. Vi har ca 1700 bilar.

Hur långt kan ni ta det?
– Det är lite långt att gå att säga att alla kan dela bil då alla har olika behov av transport. Det kräver till exempel att lokaltrafiken är utbyggd och att alla bor i städer. Men jag tror inte vi har närmat oss vår maximala penetration.
Det kanske inte alla tänker på, men även lokaltrafik en form av delning.
– Det är det absolut, men inte på samma sätt som vår. Vi bygger varandra. Att vi erbjuder möjligheter att resa på sätt som passar bäst för tillfället, har vi gemensamt.

Vad krävs för att lyckas?
– Vi behöver ha fler bilar och större tillgänglighet på bilar så att vi möter efterfrågan. Där har vi en bit kvar. Det är såklart en ekonomisk fråga men också en fråga om möjligheter till p-platser på attraktiva ställen. Det finns många platser där folk vill dela bil men där alla p-platser är upptagna. Tillgången på p-platser är väldigt viktig.

Hur kan delningsekonomin i samhället komma att utvecklas?
– Den kommer att öka, den behöver öka, det gäller inte bara bilar utan det finns många olika saker man kan dela på och man kan minska miljöpåverkan med. Delningsekonomin kommer att utvecklas mycket framöver.

Vilka faktorer påverkar utvecklingen av delningsekonomin och hur ska det hanteras?
– Ekonomiska faktorer, och självklart även miljöfaktorer. Men det är också att den yngre generationen inte känner behovet av att äga en massa saker.
Sandra Ryberg utvecklar:
– När det gäller vår tjänst är det mycket som kan göras för att underlätta. Skatten skulle kunna vara lägre för tjänster som är delningsbara. Tjänster som minskar miljöpåverkan skulle skulle kunna promotas mer. Det behöver läggas mer resurser på öka delningen av bilar som till exempel att underlätta för bildelningsföretag att ta del av attraktiva p-platser. Politikerna vill göra saker men det går för långsamt.
Var är det bättre än i Sverige?
– Vi i Sverige är ganska duktiga. Delningsekonomin är på agendan. Man vill göra saker.

Om man drar ut linjerna, hur kan delningsekonomin påverka vårt samhälle?
– Samhället i stort påverkas så klart av en minskad miljöpåverkan på grund av färre tillverkade produkter. Tittar man specifikt på bildelning, så minskas även trängsel och ytor kan användas till andra mer attraktiva saker när det försvinner onödiga bilar från gatorna.