Mötet C40 Global Mayor Summit i Köpenhamn, där 94 är representerade, ställer sig bakom ett globalt klimatnödläge.

Detta meddelar Moderaterna och Miljöpartiet i Stockholm stad i ett gemensamt pressmeddelande.

C40 består av borgmästare från 94 av världens storstäder och ska representera 700 miljoner människor. Bland städerna som finns med ingår Beijing, New York, Paris, Tokyo, Los Angeles, Sydney och Rio de Janeiro medan Moskva är ”inaktiv”.

”Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet och minska den globala uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Därför är det så väsentligt att vi, ledare från världens städer, nu tar oss an den här utmaningen gemensamt”, kommenterar Anna König Jerlmyr (m) finansborgarråd i Stockholms och ledamot av C40s styrgrupp.

”Ett globalt klimatnödläge sänder en tydlig signal till världens ledare att vi i städerna ser och tar oss an klimatutmaningen. Det har redan tidigare visat sig att när världsledare väljer att backa så är det städerna som går framåt, det måste vi fortsätta med”, kommenterar Katarina Luhr (mp), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.