Dagens Opinion har pratat med en av medlemmarna som har slutat. Personen hävdar att de två har valt att lämna.


– Vi vet inte vad vi är anklagade för och har inte fått rätt till något juridiskt ombud. Nu håller vi på att utreda saken, säger personen.
Magnus Ek, förbundsordförande för ungdomsförbundet ger sin bild:
– Förbundsstyrelsen har beslutat om att utesluta två personer som har suttit i förbundsstyrelsen. Den ena för olämpligt beteende. I det andra fallet är det en person som är polisanmäld för våldtäkt och olämpligt beteende runt omkring. Oavsett vad förundersökningen kommer fram till har förbundsstyrelsen bedömt att personen inte kan ha kvar sitt uppdrag och kvarstå som medlem.

Handlar de om en maktkamp, den personen vi har varit i kontakt med anser att de går frivilligt och har utsatts för falska anklagelser?
– Deras bild får stå för dem. Vi har kontrollfunktioner och jag har inga problem med att svara upp mot dem.

Det är tre fall med med medlemmar som slutar på grund av deras beteenden. Vad sker i CUF?
– Det är allvarliga händelser som man inte hoppas ska ske. Men när de gör det, då gäller det att agera resolut och ge stöd till personer som har drabbats. Vi jobbar långsiktigt med å ena sidan täta riktlinjer för hur vi ska kunna agera samlat och tillsammans med partiet och syskonförbunden som en rörelse och å andra sidan för att alla ska bli behandlade väl i förbundet. Vår interna jämställdhetsundersökning pekar på att vi har mer att göra när det gäller hur vi pratar med varandra och får varandra att känna oss trygga, säger Magnus Ek.