Den tunga instansen Stockholms Handelskammare har anlitat konsultbolaget WSP för en rapport om nytta av regeringens planer på höghastighetsbana för tåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och kommer fram till samma slutsats som Moderaterna.

Det innebär att Stockholms Handelskammare säger nej till utbyggnad av höghastighetsbanan.

”Höghastighetståg riskerar att endast bli högkostnadståg. Bygget av en ny långväga höghastighetsjärnväg medför enorma kostnader, både ekonomiskt och för miljön. Prislappen om 230 miljarder kronor täcker inte kostnaden för stationer och anslutande infrastruktur. Det vore ansvarslöst av regeringen och dess stödpartier att gå vidare med detta”, skriver Stockholms Handelskammares vd Andreas Hatzigeorgiou på hemsidan.

Handelskammarens främsta kritik ligger i att passagerarunderlaget är för litet, klimatskulden från byggandet av järnvägen blir för högt och att investeringen gynnar några få städer i södra Sverige.

Dessutom finns alternativa sätt att lösa behovet av järnvägskapacitet, anser WSP och Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare vill i stället lägga pengarna på andra investeringar i infrastruktur:

* Utbyggnad av befintlig stambana.

* Tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn.

* Dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall.

* Halvera restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo.

* Dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.

* Finansiera Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå.

*Bygge av Östlig förbindelse i Stockholm med spår.

* Subventionering av 150 000 laddstolpar.