Stockholm slogs ut i första omgången. I finalen gjorde Milano och Amsterdam upp, men den nederländska huvudstaden vann lotteriet som avgjorde.


Det nederländska hälsoministeriet twittrade: ”I kväll har det beslutats att flytta EMA från London till Amsterdam 2019. Detta är goda nyheter för alla patienter i Europa.”
 
Det moderata regionrådet i Region Skåne, Carl Johan Sonesson är kritisk till den svenska regeringens agerande:
 
"Om regeringarna i Sverige och Danmark tillsammans hade utarbetat en gemensam strategi istället för att tävla mot varandra så hade sannolikt våra chanser varit större att få en etablering i antingen Sverige eller Danmark. Rent objektivt hade Köpenhamn bättre utslag i de parametrar som låg till grund för bedömningarna, men till det kommer politik. Jag har länge försökt påverka för att regeringen ska se Öresundsregionen som en stark del av Sverige och har således stöttat Köpenhamn som placering."