Ni får ju lägga ner mycket tid och kraft på bränderna. Hur påverkar det er valrörelse?
– Du, jag ska säga som det är. Jag bryr mig faktiskt inte. Nu är det det här som gäller. Jag har sett branden i Ljusdal, jag har varit vid Brattsjö i Örnsköldsvik och tittat på förödelsen efter branden. Tids nog kommer valrörelsen, men nu är det fokus på detta.
 
Hypotetisk skulle det kunna vara så att vi går in i en valrörelse med fortsatt brinnande skogar?
– Återigen, jag måste vara ärlig och säga, jag struntar i valrörelsen. Jag tänker på vad vi gör här och nu för att bränderna ska komma under kontroll, att vi får dem släckta, att bönderna och skogsägarna får hjälp och att vi kan visa hur ett starkt samhälle fungerar. Det är det som gäller nu.

Pratar du med de andra partiledarna
?
– Förra veckan pratade jag med Kristersson (Ulf, partiledare för Moderaterna), som oppositionsledare. Så håller vi alla partier liksom hovet underrättade.

Ni har fått en del kritik för att ni lade ner utredningen den förra allians-regeringen tillsatte efter branden i Västmanland 2014. Hur ser du på det?
– Vi la inte ner någon utredning. Vad vi gjorde var att utredningstiden kortades, sedan fick MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som ska implementera förändringarna, möjligheten att koordinera. Den utredning Morgan Johansson (inrikesminister, S) tog emot är nu redan ute på remiss.  Vi har stärkt civilförsvaret, vi har tillfört mer resurser, vi stärker utbildningen av brandmän, men vi kommer att behöva göra mer.

Hur tycker du att oppositionen har agerat kring bränderna?

– Kristdemokraterna kommer med helt felaktiga besked, att regeringen skulle ha kunnat fattat beslut som hade gjort att det här hade varit helt annorlunda. Det är direkt felaktigt. Det finns uppgifter om att förvaret inte har varit med, men försvaret har gjort enorma insatser med sju av åtta roterande besättningar som kör helikoptrarna. Den typer av felaktiga uppgifter underlättar ju inte arbetet.