De får maximalt 8 000 kronor per månad. Även infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) hade 8 000 de senaste månaderna men har ansökt om att i fortsättningen få 2 600 kronor. Eftersom beslutat om ersättning inte ännu fattats saknas det uppgifter om detta i hans fall.  Dessa ministrar har också rätt till en hemresa i veckan.


namn/fri hemresa varje vecka/ersättning logi (kr/mån)
Morgan Johansson(s) ja 1 050
Margot Wallström(s) ja 1 474
Peter Hultqvist(s) nej 8 000
Sven-Erik Bucht (s) ja 8 000
Peter Eriksson (mp) ja 3 100
Heléne Fritzon(s)  ja 2 780
Tomas Eneroth(s)  ja (ej klart)