Sveriges fastighetsverk förvaltar merparten av Sveriges byggda kulturarv.
 
Björn Andersson, som är bankjurist i grunden, har varit anställd på SFV, sedan 1995 och är för tillfället tillförordnad generaldirektör. Uppdraget har han till 24 juli 2020.