Regeringen kan inte förbjuda sexköp utomlands eller porrkonsumtion för offentligt anställda. Däremot ska sexkonsumtion i statlig tjänst motverkas med en antologi och diskussioner i ett etiskt café.
Det är lektor i etik Susanne Wigorts Yngvesson som är redaktör för statens antologi Privat på jobbet.
– Jag tackade ja till uppdraget sedan jag fått garantier från Nyamko Sabuni, (jämställdhetsminister, fp) om att ha fria händer. Den här diskussionen är inte så enkel, säger Susanne Wigorts Yngvesson till Dagens Opinion.
Texterna i antologin ska användas i fortbildning och som diskussionsunderlag inom regeringskansliet och dess myndigheter. Regeringen verkar inte kunna kriminalisera varken sexköp utomlands eller porrsurfing på nätet.
– Nej, någonstans måste det finnas en privat sfär. Och frågan är vad går gränsen, säger Susanne Wigorts Yngvesson.
Texterna ska belysa det arbetsrättliga läget, moraliska dilemman om sexkonsumtion i statlig tjänst, sexköp och porr.
Övriga medverkande i antologin om sexkonsumtion i statlig tjänst är Sören Öman, juridisk expert på arbetsrätt, Petra Östergren, författare och forskare i socialantropologi, Ulrika Svalfors, teologi doktor i livsåskådningsforskning, Mårten Schultz, professor i civilrätt samt Gullvi Sandin, psykoanalytiker och socionom.
Det är Krus, kompetensrådet för utveckling i staten som har fått uppdraget att förebygga och hantera situationer där statsanställda köper sex eller har sexuella relationer med personer i beroendeställning utomlands. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.
Sedan 16 juni finns det också ett myndighetsnätverk mot sexköp och porrkonsumtion.
 
Tonchi Percan