FNs klimatpanel IPCC presenterar nu sin specialrapport om havet, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing. Reaktionerna har redan börjat strömma in.

Först ut med en kommentar till FN-rapporten är Miljöpartiets  EU-parlamentariker Pär Holmgren.

Han skriver:

“Läser man IPCC:s rapporter pekar mycket på att man tidigare underskattat hur snabbt klimatförändringarna faktiskt går. Det står klart att vi kommer att få leva i en värld som är väldigt annorlunda än den vi är vana vid. Det är oroande och mycket orättvist. De som drabbas allra hårdast är de som inte orsakat utsläppen, som de unga och människor i fattiga delar av världen.”

Pär Holmgren anser att EU nu måste börja arbeta hantera konsekvenserna klimatförändringar och ”sätta mer ambitiösa utsläppsmål”.

Pär Holmgren skriver:

“Det går fortfarande att hindra de värsta effekterna av klimatförändringen. Men då måste utsläppsmålen sättas efter den senaste vetenskapen och börja minska rejält, med start redan idag. Vi måste också inse att makthavarna redan svikit de unga. Vi har redan missat chansen att ha stabila vattennivåer. Det står nu fullständigt klart att vattennivån kommer höjas. Vi kommer därför behöva klimatanpassa framförallt världens kuststäder till ett förändrat klimat.”

Även organisationen WWF är snabbt ute med kommentarer och en åtgärdslista.

”Nya IPCC-rapportens budskap är tydligt: vi måste agera nu för att snabbt minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Annars kan så många som 1 miljard människor påverkas av de höjda havsnivåerna redan år 2050” kommenterar WWF.

Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF skriver:

”Vi kan ännu vända skutan, men det är bråttom. Ökande utsläpp och försämringar för den biologiska mångfalden kommer leda till minskad matproduktion, sämre tillgång till sötvatten, dränkta kustområden och värmeperioder med extrem hetta och annat extremväder”.

WWF skickar ocksäå en lista till Sveriges regering:

1.Öka takten i det nationella klimatarbetet och följ klimatlagen
2.Fortsätt bidra till anpassning och utsläppsminskningar i andra länder
3. Viktiga våtmarker måste återskapas
4.Driv en tuffare klimatpolitik
5. Sverige bör ta täten inför nästa års globala miljöbeslut

 

mejla kommentarer till rapporten till red@dagensopinion.se