Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret vill se globala klimatmål när det gäller tillverkning av stål. Och 10 procent mer elektricitet än vad som produceras i Sverige i dag.

”IPCCs rapport tydliggör vikten av ett globalt perspektiv när strategier och handlingsplaner tas fram nationellt och på EU-nivå. Det räcker inte att minska utsläppen lokalt, vi måste också räkna på vilka utsläpp vi importerar och exporterar”, skriver Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret, i ett utskick.

Jernkontoret vill påverka EUs långsiktiga klimatstrategi som ska vara klar till FNs klimattoppmöte, COP24 i Katowice i december.

Jernkontoret anser att det saknas en diskussion om skydda tillverkning av stål som är mer klimatsmart och anser att ”i många fall bidrar svenska stålprodukter till lägre utsläpp när de används”.

”Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EUs klimatstrategi. Det är ett viktigt perspektiv som saknas”.

Jernkontoret har gett sina synpunkter till EUs långsiktiga klimatstrategi.

Framförallt kräver Jernkontoret en ”större tillgång på stabil och koldioxidfri” energi än vad som finns i dag.

– Vi har tagit fram en klimatfärdplan som vi presenterade i våras med elektrifiering av processen och användning av vätgas producerad från el som möjliga lösningar, säger Helén Axelsson till Dagens Opinion.

Hur mycket mer el krävs?
– Vi räknar med 15-17 TWh, tio procent mer än Sveriges elproduktion i dag. Det ligger en bra tid i framtiden, men det här måste energipolitiken hantera redan nu och det tar inte Energiöverenskommelsen höjd för.

* Fossilfri tillverkning kräver också en ”rad olika lösningar”: elektrifiering, vätgasteknik, tillgång till ”speciella kvalitéer” av biogas och biokol.

* Det behövs även resurser till forskning och utveckling av till exempel vätgasteknik samt till forskning för att kunna använda biokol.