Pr-byrån Assefa, som denna sommar uppmärksammades som pr-byrå för Asap Rocky, ökade omsättningen och minskade marginalen något under 2018.

Omsättningen för Assefa ökade under 2018 med 4,1 procent till 10,9 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökade med 13,4 procent efter att ytterligare en medarbetare börjar på byrån under året så att personalstyrkan uppgick till nio snittanställda.  Rörelseresultatet föll med 1,4 procent till 2,5 miljoner vilket ger en rörelsemarginal på 23(24) procent.
Ägarna tog ut 1,9 miljoner av vinstmedlen.

Omsättning per anställd föll med 7,5 procent till 1,21 miljoner kronor.  Personalkostnaden per anställd ökade med 1 procent till 520 000 kronor.