Kampanjen, som synts över stora delar av Visby underveckan har haft namnet Rotlös och har bland annat haft street art som bärande element.
 
juryns motivering till vinnaren av Hetast i Almedalen 2016
SOS Barnbyar har riktat vår uppmärksamhet mot de barn som har ryckts från sina rötter, sin trygghet och i dag lever i samhällsvård i Sverige. Genom gripande gatukonst, gerillaaktioner och djärva uttryckssätt har de fått Almedalen att prata om att ingen ska behöva känna sig rotlös.
 
Juryn delade även ut ett hederspris till Karin Lindvall, som under lång var ansvarig för Almedalsveckan på Region Gotland.

juryns motivering till vinnaren av Hetast i Almedalens hederpris
Hedersprismottagaren Karin Lindvall har under 20 års tid haft en nyckelroll för Almedalsveckans utveckling. Hon har bidragit starkt till att skapa en unik arena för konstruktiva politiska samtal mellan organisationer, myndigheter, företag och politiker.