Den sammanlagda installerade effekten av ökade under 2019 men ökningstakten avmattades. Idag saknar endast en kommun helt solel. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Under 2019 ökade den installerade effekten av solel med 70 procent till  698 MW. Det innebär en ökning med 70 procent jämfört med 2018. Under 2018 ökade dock den installerade effekten med 78 procent.

Under 2019 ökade antalet anläggningar med 19 000 till totalt 44 000. Varje dag under 2019 installerades alltså över 50 anläggningar. Ökningen kommer främst i form av mindre anläggningar (se diagram).

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, mindre solcellsanläggningar som villatak.

Kommunerna med störst installerad effekt är Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping och det är också i storstadskommuner som tillväxten är störst. Göteborg, Uppsala, Västerås installerade alla mer än 6 MW per kommun under 2019. Men det finns undantag som Sjöbo kommun där den installerade effekten ökade med 6 MW och Herrljunga och Gnosjö där ökningen låg på 1 MW per kommun.  Endast en kommun saknar helt solel och den kommunen är Dorotea.