Kommunikationsbyrån Solberg redovisar både ökad vinst och byråintäkt för sitt senaste räkenskapsår (brutet juli).

Solberg ökade omsättningen med 2,8 procent till 48, 3 miljoner kronor och byråintäkten med 4,5 procent till 43,3 miljoner kronor. En rörelseförlust på -820 000 kronor vände till en vinst på 650 000 kronor och rörelsemarginal på 1,5 procent.

Personalkostnaderna ökade med 6,3 procent till 33,4 miljoner kronor. Då ökade personalstyrkan med två personer till 44 snittanställda.