Södra Tornet backade med 22 procent till 7,6 miljoner kronor efter att ramavtalet med en av byråns största kunder upphörde. En rörelsevinst på 919 999 kronor och en marginal på 9,4 procent vände till en rörelseförlust på -1,144 miljonerkronor.

Personalkostnaden ökade däremot med 7,2 procent till 6,1 miljoner kronor.

Södra Tornet drog ner på arbetsstyrkan från 15 till 12 snitTanställa.