I premiärnumret ställer också Jämställdhetsmyndighetens tillträdande generaldirektör Lena Ag upp på en intervju.
 
Nyhetsbrevet ska produceras av kommunikationsenheten på Socialdepartementet och komma ut sex gånger per år.
Några extra kostnader för att ge ut brevet räknar inte Socialdepartementet med förutom ett undantag:
”Den kostnad vi har för tjänsten som tillhandahåller utskicken är 179 kronor i månaden. Kostnaden kan öka ifall antalet prenumerationer stiger”.