Socialdemokraternas gruppledare

arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson

civilutskottet
Johan Löfstrand

finansutskottet
Fredrik Olovsson

försvarsutskottet
Niklas Karlsson

justitieutskottet
Fredrik Lundh Sammeli

konstitutionsutskottet
Hans Ekström

kulturutskottet
Lawen Redar

miljö- och Jordbruksutskottet
Hanna Westerén

näringsutskottet
Jennie Nilsson

skatteutskottet
Jörgen Hellman

socialförsäkringsutskottet
Rikard Larsson

socialutskottet
Kristina Nilsson

trafikutskottet
Anna-Caren Sätherberg

utbildningsutskottet
Matilda Ernkrans

utrikesutskottet
Kenneth G Forslund

EU-nämnden
Åsa Westlund