– Det har varit en annorlunda valrörelse så tillvida att det har varit svårt att komma ut med det viktiga vägval Sverige står inför. Någonstans är det här det tydligaste valet på många år där det handlar om vill man investera i ett starkare samhälle med fler läkare och sjuksköterskor, då är inte de stora skattesänkningarna receptet. Det här vägvalet har varit väldigt svårt att debattera, säger Lena Rådström Baastad.

Varför har det varit svårt?
– Det har varit en vår och ett år där det har varit väldigt tydligt fokus på en fråga, som har rört migration och integration och som inte riktigt har gett utrymme för andra frågor. När vi pratar pension och det orimliga i att inte ska gå att leva på sin pension, så blir det väldigt lite nerv i det och ett antal andra frågor också.

– Men ju närmre valrörelsen vi kommer, desto mer kommer väljarna att förvänta sig att man diskuterar bredare frågor.

Men är det inte väljarna som styr vad som är intressant att lyssna på, de kanske inte är intresserade av det här ’vägvalet’?
– Det har visat sig att det finns ett stort intresse för den frågan (integration/migration). Samtidigt är jag övertygad om att ju närmare vi kommer valet, desto mer kommer man att vilja veta vad de politiska partierna tycker, hur ser man på att stärka skolan, utveckla sjukvården, vad som gäller för pensionen. För någonstans är det vad som ligger en väldigt nära.

Hur påverkas valrörelsen av torkan och bränderna?
– Vi har haft en sommar där det självklart har lagts all fokus på att släcka de bränder som fortfarande pågår. Det har gjort att de övriga politiska frågorna inte har diskuterats. Det har varit bra. För självklart är det enorm tragedi för många människor.

Ni har ju många ministrar som ska ut på valturné och, ni sitter i regeringsställning, ni har folk som ska knacka dörr, hur påverkas er organisation?
– Det är klart att organisationen påverkas, men bränderna har också visat på behovet av ett starkt samhälle där myndigheter samverkar med varandra, där frivilligorganisationer hjälps åt, ett samarbete med EU.

Sedan kom ju Sverigedemokraterna med sin långfilm (som visade delar av Socialdemokraternas mörkare historia). Hur påverkade den er?
– Det var en film som Sverigedemokraterna hade lagt mycket tid på. Den gav en väldigt snedvriden bild av historien. För vår del handlar det om att vi fortsätter att driva den valrörelse vi hade planerat och med de budskap vi vill föra fram, så får Sverigedemokraterna ta ansvar för vad de gör.

SD vill få till en annan diskussion i era valstugor. Hur kommer filmen att påverka era samtal med väljarna?
– När det gäller Sverigedemokraterna, kommer vi att göra allt vi kan för att visa på det vägval som faktiskt finns, där Sverigedemokraterna låtsas svinga en klubba uppåt mot etablissemanget, men där det varje gång landar i att man ska rösta mot en avdragsgill fackföreningsavgift, det ska vara för de stora vinstuttagen i de privata verksamheterna, det ska vara största skattesänkningarna för dem som tjänar mest. Sverigedemokraterna borde kanske lägga fokus på sin politik på samma sätt som vi lägger fokus på att berätta om vår.

SD berättar ju inte om sin politik på valaffischerna utan kör med ett neutralt ”SD2018”, jag hörde att du sa att det var ’fiffigt’. Kan du utveckla det?
– Sverigedemokraterna har visat att de inte är något parti att lita på. I förra valrörelsen sa de att nu vill vi stoppa vinsterna i välfärden för att bara en tid efter valet tycka att en viktig fråga var att välfärdsföretagen skulle kunna plocka ut vinstpengar. Det gör att trovärdigheten för Sverigedemokraternas politik är väldigt låg.

Vad krävs för att lyckas i det här valet?
– Det handlar om att ha en bra politik. Det har vi. Vi vill bygga det starka samhället och det får gå före de stora skattesänkningarna. Det handlar om en bra organisation, vilket vi har. Vi ska göra 1,5 miljon samtal, vi finns på webben, vi finns ute i dörrarna. Och den tredje delen: ett tydligt besked om att en röst på Stefan Löfven är den enda garanten att Sverigedemokraterna inte ska få    ett avgörande i Sveriges regering.